Nasze przedszkole

Podstawa programowa


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ


z dnia 17 czerwca 2016 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

Pełny tekst rozporządzenia: [pobierz]