Nasze przedszkole

Kadra pedagogiczna

W naszym przedszkolu pracują nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, którzy na bieżąco doskonalą swoją  wiedzę pedagogiczną zdobywając dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje.

Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza warunki do optymalnego, wszechstronnego rozwoju osobowego, zgodnego z wrodzonym potencjałem i  indywidualnymi możliwościami wychowanków.

Dyrektor

mgr Grażyna Kalaszczyńska

Zastępca dyrektora

mgr Katarzyna Sepioło

gr. I – 3-4 latki
mgr Daria Kierzkowska
mgr Karolina Rivero Venabides
godz. 7.00 – 17.00
gr. II – 4 latki
mgr Małgorzata Ostrowska
mgr Katarzyna Sepioło
godz. 8.00 – 15.00
gr. III – 4-5 latki integracyjna
mgr Dorota Nowicka
mgr Karolina Wasiuk- Wójcik
mgr Martyna Gerwatowska- nauczyciel wspomogający
godz. 6.00 – 16.00
gr. IV – 5 latki integracyjna
mgr Małgorzata Płońska
mgr Patrycja Zander
mgr Krystyna Pawlak- nauczyciel wspomagający
godz. 7.00 – 17.00
gr. V –5 latki 
mgr Martyna Fijałkowska
mgr Ewa Nowakowska- Siemieniak
godz. 6.00 – 16.00
gr. VI – 5 latki
mgr Anna Figat- Krzykwa
mgr Izabela Jankowska
godz. 7.00 – 17.00
gr. VII – 5-6  latki
mgr Anna Kozińska
mgr Monika Lisowska
godz. 6.30 – 15.30
gr. VIII – 5-6 latki  integracyjna
mgr Alina Kuźniewska
mgr Monika Żaglewska
mgr Anna Pietrzak
gr. IX – 6 latki 
mgr Monika Dorobek
mgr Karolina Głodkowska

 

gr. X – 6 latki integracyjna
mgr Iwona Bukowicka
mgr Agnieszka Popis
mgr Sylwia Domańska – nauczyciel wspomagający

 


gr. XI- 6latki
mgr Zofia Kudelska
lct Elżbieta Ożóg
mgr Marta Miecznikowska- nauczyciel wspomagający
J. angielski
mgr Beata Pianowska

logopeda 

mgr Agnieszka Furmanik- Nowicka

pedagog – rewalidator

mgr Iwona Kierzkowska