Nasze przedszkole

Przedszkolne koło LOP
Rozstrzygnięcie konkursu "Mój ulubiony ptak"

„Mój ulubiony ptak"- to tytuł konkursu ornitologicznego w ramach X edycji projektu Ligi Ochrony Przyrody „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas". 14 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 14 im. prof. W. Szafera w Płocku nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie w/w konkursu. Nasze przedszkole prezentowało 5 dziewczynek, które wykonały pod kierunkiem swoich pań; p. Ali, Moniki, Małgosi, Zosi, Eli, Ewy, Agnieszki i Iwonkiprace plastyczne przedstawiające ulubionego ptaka. W ocenie jury zdobyły te prace wysokie noty, uzyskując 1,2 i 3 miejsca. Uroczystość poprowadziła p. prezes LOP -M. Włoczkowska oraz sekretarz LOP- A. Umińska-Nowak wręczając uczestnikom konkursu nagrody i dyplomy. Nad całością uroczystości czuwała p. Ula Mielczarek członek zarządu.

Nagrodzone dzieci to;

Amelka D. -I miejsce

Maja R.- I miejsce

Lena Kacperska- II miejsce

Jula G.- III miejsce

Maja Włudarska- III miejsce

Gratulujemy zwycięzcom!

 
"Najlepiej pracujące koło Ligi Ochrony Przyrody” w roku Jubileuszu 90- lecia Ligi Ochrony Przyrody.

„Najlepiej pracujące koło Ligi Ochrony Przyrody" w roku Jubileuszu 90- lecia Ligi Ochrony Przyrody.

Dnia 9 października2018 roku o godz. 13.00 w auli Liceum Ogólnokształcącym im. W. Jagiełły odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepiej pracujące Koło Ligi Ochrony Przyrody" połączone z obchodami Jubileuszu 90-leciaLOP. Uroczystości przewodniczyli zaproszeni goście;prezes Zarządu Głównego LOP dr. inż. Ryszard Kapuściński oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka p. R. Siemiątkowski wiceprezydent miasta Płocka, przedstawiciel PKN Orlenp. Wioletta Kulpa.Ponadto na uroczystości nie zabrakło licznie zgromadzonych przedstawicieli kół LOP zarówno z przedszkoli, jak i szkół. Uroczystość rozpoczęła p. prezes LOP M. Włoczkowska witając zaproszonych gości, a następnie oddała głos młodzieży liceum i dzieciom z przedszkola nr 11, którzy uświetnili uroczystość występami wokalno-muzycznymi. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste wręczenie przedstawicielom kół srebrnych, złotych honorowych odznak za zasługi w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Pani Ala K.z naszej placówki z rąkprezesaZarządu Głównego LOP dr. inż. Ryszarda Kapuścińskiegoodebrała złotą odznakę honorową. Ponadto z okazji Jubileuszu90- lecia LOP pan prezydent Andrzej Nowakowski przekazał dyplomy dyrektorom i przedstawicielom kół, które wręczył wiceprezydent R. Siemiątkowski.Drobny upominek/apaszkę w kolorze biało-czerwonym/również wręczyła opiekunom kółWioletta Kulpa przedstawiciel PKN Orlen. Ostatnim punktem programu uroczystości było rozstrzygniecie konkursu „Najlepiej pracujące Koło Ligi Ochrony Przyrody", w którym nasze przedszkole otrzymało miano LAUREATA. Uroczystość zakończyły wystąpienia zaproszonych gości w celu podziękowania osobie p. Uli Mielczarek,za długoletnią pracę pełną osobistego zaangażowania w działania Ligi Ochrony Przyrody Zarządu OddziałuMiejskiego w Płocku.